Olika media

Då populärmusiken som begrepp föddes på 1800-talet, så lyssnade man på musik företrädesvis live, då någon framförde den på ett instrument i samma rum som man befann sig i samt i kyrkan och liknande platser.

Så uppfanns grammofonen i slutet av 1880-talet och man började lagra musik på grammofonskivor. De kallades för stenkakor till en början och kördes med ett varvtal på 78 per minut. Mer information om denna fiffiga uppfinning här och även fortsatt karriär för denna maskin.

På 1950-talet så uppfann man att ljud också kunde lagras på magnetband, och den så kallade rullbandspelaren började användas. Den hade inbyggd högtalare och var flitigt använd i bland annat skolor ända in på 70-talet.

Ungefär i samma period uppfanns vinylskivorna, och med dem kom också stereoljudet. Innan dess hade allt ljud kunnat spelas enbart på en högtalare och en överföringskanal, det kallades mono.

Stereoljudet var på två kanaler och man lyssnar med fördel på fler än en högtalare för att höra att olika instrument, till exempel, kommer från olika håll då högtalarna är placerade en bit ifrån varandra.

Vinylskivorna fanns i tre format: LP (longplay), Singel och EP (extenden play) och spelade med 33 resp 45 varv per minut.

Nu ser mediet lite olika ut men vinylskivan är populär ändå.