Populärmusikens historia

Populärmusik kallas den musik vi hör till vardags, kanske i Sveriges Radio P3, som ska vara en kanal för lättillgängliga nyheter, nöjesprogram och musik. Begreppet startade redan på 1800-talet faktiskt, här finns mer info om begreppet som sådant.

Syftet med att kalla en viss grupp av musik för populärmusik var att den var mer lättillgänglig och inte enbart till för adeln eller för de som var skolade i en särskild genre, som till exempel klassisk pianist eller liknande som ansågs vara mer som konst.

På 1900-talet har vi fått influenser från övriga världen och i och med det så har populärmusiken blivit kallad popmusik och vi fick höra europeisk musik från Radio Luxemburg om vi kunde ratta in den våglängden på våra radioapparater. Inte långt efter det så började band som Beatles och Rolling Stones fylla våra egna radiokanaler och popmusik flyttade in i var mans rum.

Det var musik ifrån Storbritannien och USA som tog över popmusiken. Det var en revolution för de som var unga då, med nya frisyrer och ny sorts klädsel och många ville vara precis som personerna i någon av dessa två grupper.

Previous article

1980-talet